Month
April 2018

யாழ் இந்துக்கல்லூரிச் சங்கத்தின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் !

எமது வருடாந்த இரவு போசனத்தில் பங்கேற்றவர்களுக்கும், அனுமதி சீட்டு வாங்கி பங்கெடுக்க முடியாமல் போனவர்களுக்கும் (உங்கள் அனுசரணைக்கு நன்றி)! அனுசரணை வழங்கியவர்களுக்கும் யாழ் இந்துக்கல்லூரிச்சங்கத்தின் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் !  என்றைக்கும் உங்கள் நல்லாசிகளையும் [more...]